Progreen 
değerlerimiz

PROGREEN in en önemli Değerleri “İNSAN” ve “ÇEVRE” dir. Müşterileri, Tedarikçileri ve Çalışanları ile ilişkilerinde, birlikte başarma arzusu ve toplumsal Katkı faaliyetlerinde bu Değerleri referans alan yaklaşımları sergiler ve sergilenmesini bekler.

Etik değerlere bağlılık ve ekolojik dengeye saygı

Ulusal ve uluslararası yasalara ve etik ilkelere daima bağlı kalarak, çalışanlar, müşteriler, hissedarlar ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaf, uzun süreli, kalıcı ve dürüstlük esasına dayalı yürütür, sürdürülebilirlik için kaynakların önemli olduğunun bilinciyle faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası kabul görmüş çevre standartlarına ve müşterilerimizin çevresel beklentilerine uygun olarak gerçekleştiririz.

Yüksek Müşteri Bağlılığı

Müşterilerimizin beklentilerine göre sürekli yenileyerek sunduğumuz hizmet ve çözümlerle müşterilerimizin hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar, kendi iş alanlarında sürdürülebilir büyüme sağlamalarını ve bu yolla bağlılıklarının artmasını hedefleriz.

Her durum ve şartta Güvenilirlik

Müşteriler, çalışanlar ve ilişkide bulunulan tüm taraflar arasında bilgi, donanım ve kurumsal değerlere olan bağlılık ile güven yaratmak, her türlü taahhüdü zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmektir.

Sürekli Çözüm Odaklılık

Her çözümün, bir adım sonrası için müşteriye sunulacak bir deneyim olduğunu biliriz. Sorunları ve hataları çatışma kaynakları olmaktan çıkarıp sahiplenir, kurumun ve çalışanların gelişme alanları haline dönüştürür, çözüme ulaştırır ve sonuçlarını takip ederiz.

Sorumluluk ve mükemmeliyetçilik bilinci

Yüksek rekabet gücü ancak, müşteri gereksinimlerine duyarlı ve bu doğrultuda hızlı ve doğru karar alabilmekle mümkündür. Sorumluluğunu bilen alanında uzman yetkin bireyler ile mükemmellik doğrultusunda inisiyatif kullanırız.

Sürekli Yenilikçilik

Yeni ve yaratıcı fikir ve öneriler üretir, değişime uyum sağlar, müşteri, çalışan ve diğer tüm tarafların memnuniyeti artırma doğrultusunda her türlü yaratıcı çalışmayı destekleriz.

Değer Yaratmak

Varlık amacımız; kuruluşumuz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm diğer paydaşlarımız için değer yaratmaktır. Kurumun bütünsel performansına katkı sağlayacak çözüm önerileri sunan ve bunları uygulamak konusunda inisiyatif kullanan bireyler olarak kişisel “artı değer” yaratmayı hedefleriz.

Tüm Çalışanlarımızla Karşılıklı Bağlılık

Lojistik sektöründe fark yaratan gerçek unsurun sahip olduğumuz güçlü ve yetkin insan kaynağımız olduğunun bilincindeyiz. En nitelikli çalışanları kazanmak ve mevcut insan kaynağının gelişimini sağlamak amacıyla her türlü yatırımı yapar, teknolojik araç-gereci temin eder, yeteneklerini sonuna kadar kullanmalarına olanak tanırız. Başarıları ödüllendirir, kendilerine ve ailelerine değer verildiğini hissetmelerini sağlayarak karşılıklı duygusal bir bağ oluştururuz.

Detaylı Bilgi için: progreen@progreen.com.tr